„Roboty drogowe związane z bieżącymi remontami dróg gminnych o nawierzchniach rozbieralnych, tłuczniowych i gruntowych wraz z budową i remontami studni chłonnych, na drogach będących w zarządzie m.st. Warszawy Dzielnicy Targówek” polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w ramach ww. zadania.

Status zamówienia publicznego

aktualne

Próg wartości przetargu

powyżej 30 000 euro

Sygnatura

P-3/19

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Zamówienie z wolnej ręki

Rodzaj

Roboty budowlane

Wartość (limit)

Postępowanie o wartości poniżej 5 548 000 euro

Data zamieszczenia

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku