Bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych administrowanych przez Dzielnicę Targówek m.st. Warszawy – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług

Status zamówienia publicznego

aktualne

Próg wartości przetargu

powyżej 30 000 euro

Sygnatura

P-6/19

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Zamówienie z wolnej ręki

Rodzaj

Usługi

Data zamieszczenia

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku