Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w obiekcie szkoły LO nr XIII przy ul. Oszmiańskiej”– zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych

Status zamówienia publicznego

aktualny

Próg wartości przetargu

powyżej 30 000 euro

Sygnatura

P-68/18

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Zamówienie z wolnej ręki

Rodzaj

Roboty budowlane

Data zamieszczenia

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku