Rozbudowa drogi gminnej ul. Mosiężnej na odcinku od ul. Przewoźników do ul. Chałupniczej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy na podstawie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej budowy w/w ulic w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Mosiężnej”

Status zamówienia publicznego

zakończone

Próg wartości przetargu

powyżej 30 000 euro

Sygnatura

P-35/19

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Przetarg nieograniczony

Rodzaj

Roboty budowlane

Wartość (limit)

Postępowanie o wartości poniżej 5 548 000 euro

Data zamieszczenia

Termin składania ofert

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku