Ochrona kulturalnych i promocyjnych imprez plenerowych organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Targówek

Status zamówienia publicznego

aktualny

Próg wartości przetargu

powyżej 30 000 euro

Sygnatura

P-36/19

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Rodzaj

Usługi

Wartość (limit)

Postępowanie o wartości poniżej 750 000 euro

Data zamieszczenia

Termin składania ofert

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku