Remont instalacji elektrycznych zgodnie z opracowanym projektem dla XLVI Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego przy ul. Żuromińskiej 4 w Warszawie

Status zamówienia publicznego

zakończone

Próg wartości przetargu

poniżej 30 000 euro

Sygnatura

14/2019

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Zapytanie ofertowe

Rodzaj

Roboty budowlane

Wartość (limit)

Postępowanie o wartości poniżej 221 000 euro

Numer telefonu

22 4438616

Numer faksu

22 325-54-67

Data zamieszczenia

Termin składania ofert

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku