Remont oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy – wymiana słupów

Status zamówienia publicznego

aktualne

Próg wartości przetargu

powyżej 30 000 euro

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Przetarg nieograniczony

Rodzaj

Roboty budowlane

Wartość (limit)

Postępowanie o wartości poniżej 5 548 000 euro

Data zamieszczenia

Termin składania ofert

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku