Wydzierżawienie 22 sztuk kserokopiarek kolor A3/A4 z systemem komputerowym zapewniającym tzw. wydruk podążający wraz z dostawą wszelkich materiałów eksploatacyjnych z wyjątkiem papieru oraz ze świadczeniem kompleksowych usług serwisowych dla ww. kserokopiarek

Status zamówienia publicznego

zakończone

Próg wartości przetargu

powyżej 30 000 euro

Sygnatura

P-49/19

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Przetarg nieograniczony

Rodzaj

Dostawy

Wartość (limit)

Postępowanie o wartości poniżej 221 000 euro

Data zamieszczenia

Termin składania ofert

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku