Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych wraz z warsztatami komunikacji dla mieszkańców na terenie Dzielnicy Targówek Program pt. „Samoobrona dla kobiet wraz z warsztatami komunikacji”

Status zamówienia publicznego

aktualne

Próg wartości przetargu

powyżej 30 000 euro

Sygnatura

P-18/19

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Rodzaj

Usługi

Data zamieszczenia

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku