Wykonanie usług związanych z urządzaniem, zakupem roślin i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządkuw parkach na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Status zamówienia publicznego

aktualne

Próg wartości przetargu

równy lub wyższy od 130 000 zł

Sygnatura

P-46/19

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Przetarg nieograniczony

Rodzaj

Usługi

Wartość zamówienia

Postępowanie o wartości powyżej 221 000 euro

Data zamieszczenia

Termin składania ofert

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku