Wymiana 2 okien w stałej zabudowie na okna rozwieralno - uchylne w budynku Urzędu Dzielnicy Targówek

Status zamówienia publicznego

aktualny

Próg wartości przetargu

poniżej 30 000 euro

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Zapytanie ofertowe

Rodzaj

Roboty budowlane

Data zamieszczenia

Termin składania ofert

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku