Wykonanie usług związanych z urządzaniem i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządku na skwerach i zieleńcach na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy” – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług w ramach ww. zadania.

Status zamówienia publicznego

aktualne

Próg wartości przetargu

powyżej 30 000 euro

Sygnatura

P-11/19

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Zamówienie z wolnej ręki

Rodzaj

Usługi

Wartość (limit)

Postępowanie o wartości poniżej 221 000 euro

Data zamieszczenia

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku