Konkurs jednoetapowy na opracowanie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjno-budowlanej rozbudowy Domu Kultury „Zacisze” przy ul. Blokowej 1 w Warszawie

Status zamówienia publicznego

aktualne

Próg wartości przetargu

powyżej 30 000 euro

Sygnatura

P-67/1/18

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Konkurs otwarty

Rodzaj

Usługi

Wartość (limit)

Postępowanie o wartości poniżej 221 000 euro

Data zamieszczenia

Termin składania ofert

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku