Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Status zamówienia publicznego

aktualne

Próg wartości przetargu

powyżej 30 000 euro

Sygnatura

P-57/19

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Rodzaj

Usługi

Wartość (limit)

Postępowanie o wartości poniżej 750 000 euro

Data zamieszczenia

Termin składania ofert

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku