Organizacja i przeprowadzenie wydarzenia promocyjnego pn. „Wioska Św. Mikołaja”.

Status zamówienia publicznego

aktualne

Próg wartości przetargu

równy lub wyższy od 130 000 zł

Sygnatura

P-65/19

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Rodzaj

Usługi

Wartość (limit)

Postępowanie o wartości poniżej 750 000 euro

Data zamieszczenia

Termin składania ofert

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku