„Świadczenie usług ogrodniczo - porządkowych związanych z utrzymaniem fragmentu terenu Lasu Bródnowskiego oraz terenu leśnego w rejonie zbiornika retencyjno - rekreacyjnego przy ul. Bardowskiego, pozostających w administrowaniu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy”

Status zamówienia publicznego

aktualne

Próg wartości przetargu

poniżej 30 000 euro

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Zaproszenie do składania ofert

Rodzaj

Usługi

Data zamieszczenia

Termin składania ofert

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku