„ Sprzedaż i dostawa materiałów biurowych oraz papieru do urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy” - część I i część II.

Status zamówienia publicznego

aktualne

Próg wartości przetargu

powyżej 30 000 euro

Sygnatura

P-5/20

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Przetarg nieograniczony

Rodzaj

Dostawy

Data zamieszczenia

Termin składania ofert

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku