Dostawy oraz montażu wyposażenia meblowego dla zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w Warszawie w ramach inwestycji pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Gilarskiej – etap I” część I, część II

Status zamówienia publicznego

aktualne

Próg wartości przetargu

równy lub wyższy od 130 000 zł

Sygnatura

P-14/20

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Przetarg nieograniczony

Rodzaj

Dostawy

Wartość zamówienia

przekracza równowartość kwoty 214 000 euro

Data zamieszczenia

Termin składania ofert

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku