Wykonanie przeglądów obiektów mostowych na terenie Dzielnicy Targówek

Status zamówienia publicznego

aktualne

Próg wartości przetargu

poniżej 30 000 euro

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Zaproszenie do składania ofert

Rodzaj

Usługi

Data zamieszczenia

Termin składania ofert

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku