,,Wykonanie placu zabaw, ogrodzenia wewnętrznego, zieleni i oświetlenia terenu przy rozbudowanym Przedszkolu Integracyjnym nr 120 przy ul Tokarza 2 w Dzielnicy Targówek”. W ramach inwestycji ,,Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego Nr 120 przy ul. Tokarza 2” w Warszawie

Status zamówienia publicznego

aktualne

Próg wartości przetargu

równy lub wyższy od 130 000 zł

Sygnatura

P-16/20

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Przetarg nieograniczony

Rodzaj

Roboty budowlane

Wartość zamówienia

Postępowanie poniżej 5 350 000 euro

Data zamieszczenia

Termin składania ofert

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku