Roboty drogowe związane z remontami dróg gminnych o nawierzchniach rozbieralnych, tłuczniowych i gruntowych wraz z budową i remontami studni chłonnych, na drogach będących w zarządzie m.st. warszawy Dzielnicy Targówek – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w ramach ww. zadania.

Status zamówienia publicznego

aktualne

Próg wartości przetargu

równy lub wyższy od 130 000 zł

Sygnatura

P-12/20

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Zamówienie z wolnej ręki

Rodzaj

Roboty budowlane

Wartość zamówienia

308 131,41 PLN

Data zamieszczenia

Termin składania ofert

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku