„Wykonanie usług związanych z letnim utrzymaniem porządku i czystości na ulicach gminnych i chodnikach na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy” – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług w ramach ww. zadania”.

Status zamówienia publicznego

aktualne

Próg wartości przetargu

równy lub wyższy od 130 000 zł

Sygnatura

P-18/20

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Zamówienie z wolnej ręki

Rodzaj

Usługi

Data zamieszczenia

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku