Zaprojektowanie i wykonanie na terenie Dzielnicy Targówek w m.st. Warszawie (na działkach gruntu nr 1/39, 1/80, 1/19, 1/74, 1/59, 1/57 i 1/73 w obrębie 4-09-30) robót budowlanych obejmujących budowę ulicy Rembrandta (103bKD-L) – drogi publicznej klasy lokalnej i związanych z nią obiektów budowlanych i urządzeń technicznych.

Status zamówienia publicznego

aktualne

Próg wartości przetargu

równy lub wyższy od 130 000 zł

Sygnatura

P-29/20

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Przetarg nieograniczony

Rodzaj

Roboty budowlane

Wartość (limit)

Postępowanie o wartości poniżej 5 350 000 euro

Wartość zamówienia

1205700,46

Data zamieszczenia

Termin składania ofert

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku