Zakup i dostarczenie pomocy dydaktycznych na potrzeby wyposażenia pracowni dla zawodu technik hotelarstwa w Technikum nr 11 z ZS im. P. Wysockiego w Warszawie w ramach realizacji projektu pn. „Inwestycja w przyszłość”

Status zamówienia publicznego

aktualny

Próg wartości przetargu

poniżej 30 000 euro

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Zapytanie ofertowe

Rodzaj

Dostawy

Data zamieszczenia

Termin składania ofert

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku