Wykonanie usług związanych z letnim utrzymaniem porządku i czystości na ulicach gminnych i chodnikach na terenie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

Status zamówienia publicznego

aktualne

Próg wartości przetargu

powyżej 30 000 euro

Sygnatura

P-32/20

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Przetarg nieograniczony

Rodzaj

Usługi

Wartość (limit)

Postępowanie o wartości poniżej 214 000 euro

Wartość zamówienia

156979,72 PLN

Data zamieszczenia

Termin składania ofert

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku