Modernizacja systemu zasilania oraz oczyszczania w zbiornikach wodnych wraz z dostosowaniem niecki oraz technologią fontanny w Parku Bródnowskim

Status zamówienia publicznego

aktualne

Próg wartości przetargu

równy lub wyższy od 130 000 zł

Sygnatura

P-30/20

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Przetarg nieograniczony

Rodzaj

Roboty budowlane

Wartość (limit)

Postępowanie o wartości poniżej 5 350 000 euro

Wartość zamówienia

5 788 930,43 PLN

Data zamieszczenia

Termin składania ofert

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku