Realizacja Programu Profilaktyczno-Wychowawczego Epsilon, spełniającego standardy jakości Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego

Status zamówienia publicznego

aktualne

Próg wartości przetargu

poniżej 30 000 euro

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Zapytanie ofertowe

Rodzaj

Usługi

Data zamieszczenia

Termin składania ofert

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku