Dostawa oraz montaż wyposażenia meblowego dla Centrum Kultury i Aktywności w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu w Warszawie”.

Status zamówienia publicznego

aktualne

Próg wartości przetargu

powyżej 30 000 euro

Sygnatura

P-16/19

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Przetarg nieograniczony

Rodzaj

Dostawy

Wartość (limit)

Postępowanie o wartości poniżej 221 000 euro

Data zamieszczenia

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku