Wykonanie robót remontowych oraz napraw instalacji sanitarnych i elektrycznych w obiektach studni oligoceńskich

Status zamówienia publicznego

aktualne

Próg wartości przetargu

poniżej 30 000 euro

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Zapytanie ofertowe

Rodzaj

Roboty budowlane

Numer telefonu

22 44 38 627

Data zamieszczenia

Termin składania ofert

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku