,,Zakup, dostawa oraz zainstalowanie sprzętu technologii kuchni i wyposażenia przedszkola i przychodni psychologiczno-pedagogicznej” w ramach zadania inwestycyjnego pt.: „Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej” w Warszawie.

Status zamówienia publicznego

aktualne

Próg wartości przetargu

równy lub wyższy od 130 000 zł

Sygnatura

P-44/20

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Przetarg nieograniczony

Rodzaj

Dostawy

Wartość (limit)

Postępowanie o wartości poniżej 214 000 euro

Wartość zamówienia

209719,54 PLN

Data zamieszczenia

Termin składania ofert

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku