„Wykonanie usług związanych z zakupem i posadzeniem drzew i krzewów w pasach drogowych dróg kategorii gminnej na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w ramach realizacji projektu budżetu obywatelskiego nr 1914/2020”

Status zamówienia publicznego

aktualne

Próg wartości przetargu

równy lub wyższy od 130 000 zł

Sygnatura

P-46/20

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Przetarg nieograniczony

Rodzaj

Usługi

Wartość zamówienia

64703,70 PLN

Data zamieszczenia

Termin składania ofert

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku