Wykonanie usług związanych z opróżnianiem koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych wybranych ulic kategorii gminnej na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług w ramach ww. zadania”.

Status zamówienia publicznego

aktualne

Próg wartości przetargu

równy lub wyższy od 130 000 zł

Sygnatura

P-35/20

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Zamówienie z wolnej ręki

Rodzaj

Usługi

Wartość (limit)

Postępowanie o wartości poniżej 214 000 euro

Data zamieszczenia

Termin składania ofert

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku