„Usługa dostarczenia, ustawienia, opróżniania i obsługi technicznej 4 proekologicznych butelkomatów w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy”

Status zamówienia publicznego

aktualne

Próg wartości przetargu

równy lub wyższy od 130 000 zł

Sygnatura

P-47/20

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Przetarg nieograniczony

Rodzaj

Usługi

Wartość (limit)

Postępowanie o wartości poniżej 214 000 euro

Wartość zamówienia

441486,24 zł

Data zamieszczenia

Termin składania ofert

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku