Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w ramach zadania: „Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75” w Warszawie”.

Status zamówienia publicznego

aktualne

Próg wartości przetargu

równy lub wyższy od 130 000 zł

Sygnatura

P-45/20

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Zamówienie z wolnej ręki

Rodzaj

Roboty budowlane

Wartość (limit)

Postępowanie o wartości poniżej 5 350 000 euro

Data zamieszczenia

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku