„Budowa ulicy bez nazwy na odcinku ul. Tarnogórska – PKP Zacisze Wilno oraz ulicy Tarnogórskiej na odcinku ul. Krzesiwa – ul. bez nazwy na wysokości stacji PKP Zacisze Wilno w Warszawie wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem tej ulicy.

Status zamówienia publicznego

aktualne

Próg wartości przetargu

powyżej 30 000 euro

Sygnatura

P-28/19

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Przetarg nieograniczony

Rodzaj

Roboty budowlane

Wartość (limit)

Postępowanie o wartości poniżej 5 548 000 euro

Data zamieszczenia

Termin składania ofert

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku