Zakup i montaż na skwerach w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy elementów małej architektury

Status zamówienia publicznego

aktualne

Próg wartości przetargu

poniżej 30 000 euro

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Zapytanie ofertowe

Rodzaj

Dostawy

Numer telefonu

22 44 38 684

Data zamieszczenia

Termin składania ofert

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku