,,Dostawa oraz montaż wyposażenia meblowego i zabawek dla poradni psychologiczno-pedagogicznej i przedszkola w budynku komunalnym przy ul. Odrowąża 23 w Warszawie” w ramach zdania inwestycyjnego pt.: ,,Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej” -

Status zamówienia publicznego

aktualne

Próg wartości przetargu

równy lub wyższy od 130 000 zł

Sygnatura

P-39/20

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Przetarg nieograniczony

Rodzaj

Dostawy

Wartość (limit)

Postępowanie o wartości powyżej 214 000 euro

Data zamieszczenia

Termin składania ofert

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku