Bieżąca konserwacja budynków i boisk placówek oświatowych Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części.

Status zamówienia publicznego

aktualne

Próg wartości przetargu

równy lub wyższy od 130 000 zł

Sygnatura

P 4/21

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Przetarg nieograniczony

Rodzaj

Usługi

Wartość (limit)

Postępowanie o wartości powyżej 214 000 euro

Wartość zamówienia

825504,07 PLN

Data zamieszczenia

Termin składania ofert

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku

Uwagi

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl