Bieżąca konserwacja budynków, boisk i placów zabaw placówek oświatowych Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

Status zamówienia publicznego

aktualne

Próg wartości przetargu

powyżej 30 000 euro

Sygnatura

P-2/19

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Rodzaj

Usługi

Wartość (limit)

Postępowanie o wartości poniżej 221 000 euro

Data zamieszczenia

Termin składania ofert

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku