Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców na terenie Dzielnicy Targówek program „ZUMBA i Zdrowy Kręgosłup

Status zamówienia publicznego

aktualne

Próg wartości przetargu

powyżej 30 000 euro

Sygnatura

P-14/19

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Rodzaj

Usługi

Wartość (limit)

Postępowanie o wartości poniżej 750 000 euro

Data zamieszczenia

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku