„Zapewnienie prawidłowego i wymaganego działania sprzętu drukującego A3/A4 znajdującego się w Urzędzie Dzielnicy Targówek poprzez dostarczanie wszelkich materiałów eksploatacyjnych z wyjątkiem papieru wraz ze świadczeniem kompleksowych usług serwisowych”

Status zamówienia publicznego

aktualny

Próg wartości przetargu

powyżej 30 000 euro

Sygnatura

P-23/19

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Przetarg nieograniczony

Rodzaj

Dostawy

Data zamieszczenia

Termin składania ofert

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku