„ Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz papieru do urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy” część I i część II.

Status zamówienia publicznego

aktualne

Próg wartości przetargu

równy lub wyższy od 130 000 zł

Sygnatura

P-13/19

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Przetarg nieograniczony

Rodzaj

Dostawy

Wartość (limit)

Postępowanie o wartości poniżej 221 000 euro

Data zamieszczenia

Termin składania ofert

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku