„Przebudowa ul. Przewoźników na odcinku od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej” na podstawie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Przewoźników”

Status zamówienia publicznego

zakończone

Próg wartości przetargu

powyżej 30 000 euro

Sygnatura

P-31/19

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Przetarg nieograniczony

Rodzaj

Roboty budowlane

Wartość (limit)

Postępowanie o wartości poniżej 5 548 000 euro

Data zamieszczenia

Termin składania ofert

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku

Data zamieszczenia pliku