Sygnatura: P-4/19
Data zamieszczenia:
Tryb: Zamówienie z wolnej ręki
Próg wartości zamówienia publicznego: powyżej 30 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Sygnatura: P-10-1/19
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Konkurs otwarty
Próg wartości zamówienia publicznego: powyżej 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Sygnatura: P-8/19
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Próg wartości zamówienia publicznego: powyżej 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Sygnatura: P-5/19
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: powyżej 30 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Sygnatura: P-2/19
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Próg wartości zamówienia publicznego: powyżej 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Sygnatura: P-1/19
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Próg wartości zamówienia publicznego: powyżej 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Sygnatura: P-67/1/18
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Konkurs otwarty
Próg wartości zamówienia publicznego: powyżej 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Sygnatura: P-68/18
Data zamieszczenia:
Tryb: Zamówienie z wolnej ręki
Próg wartości zamówienia publicznego: powyżej 30 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Sygnatura: P-61/18
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: powyżej 30 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Sygnatura: P-60/18
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: powyżej 30 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Sygnatura: P-57/18
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: powyżej 30 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Sygnatura: P-49/18
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: powyżej 30 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane