Sygnatura: P-20/21
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Usługi
Sygnatura: P-21/21
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Usługi
Sygnatura: P-22/21
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Podstawowy
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Roboty budowlane
Sygnatura: P-19/21
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Podstawowy
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Roboty budowlane
Sygnatura: P-18/21
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Podstawowy
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Dostawy
Sygnatura: P-17/21
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Usługi
Sygnatura: P-11/21
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Zamówienie z wolnej ręki
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Roboty budowlane
Sygnatura: P-15/21
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Podstawowy
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Roboty budowlane
Sygnatura: P-14/21
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Roboty budowlane
Sygnatura: P-13/21
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Usługi
Sygnatura: P-12/21
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Roboty budowlane
Sygnatura: P-9/21
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Usługi
Sygnatura: P-10/21
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Roboty budowlane
Sygnatura: P-8/21
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Usługi
Sygnatura: P-7/21
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Roboty budowlane
Sygnatura: P-6/21
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Roboty budowlane
Sygnatura: P-3/21
Data zamieszczenia:
Tryb: Zamówienie z wolnej ręki
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Usługi
Sygnatura: P-5/21
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Roboty budowlane
Sygnatura: P 4/21
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Usługi
Sygnatura: P-1/21
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Roboty budowlane
Sygnatura: P-49/20
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Roboty budowlane
Sygnatura: P-48/20
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Roboty budowlane
Sygnatura: P-39/20
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Dostawy
Sygnatura: P-45/20
Data zamieszczenia:
Tryb: Zamówienie z wolnej ręki
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Roboty budowlane
Sygnatura: P-47/20
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Usługi
Sygnatura: P-37/20
Data zamieszczenia:
Tryb: Zamówienie z wolnej ręki
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Roboty budowlane
Sygnatura: P-35/20
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Zamówienie z wolnej ręki
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Usługi
Sygnatura: P-46/20
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Usługi
Sygnatura: P-43/20
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Roboty budowlane
Sygnatura: P-44/20
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Dostawy
Sygnatura: P-41/20
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Usługi
Sygnatura: P-40/20
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Roboty budowlane
Sygnatura: P-42/20
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Roboty budowlane
Sygnatura: P-38/20
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Usługi
Sygnatura: P-36/20
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Roboty budowlane
Sygnatura: P-30/20
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Roboty budowlane
Sygnatura: P-32/20
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Usługi
Sygnatura: P-28/20
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Usługi
Sygnatura: P-27/20
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Sygnatura: P-31/20
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Roboty budowlane
Sygnatura: P-29/20
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Roboty budowlane
Sygnatura: P-26/20
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Dostawy
Sygnatura: P-25/20
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Usługi
Sygnatura: P-23/20
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Roboty budowlane
Sygnatura: P-22/20
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Roboty budowlane
Sygnatura: P-21/20
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Roboty budowlane
Sygnatura: P-24/20
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Roboty budowlane
Sygnatura: P-18/20
Data zamieszczenia:
Tryb: Zamówienie z wolnej ręki
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Usługi
Sygnatura: P-20/20
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Dostawy
Sygnatura: P-19/20
Data zamieszczenia:
Termin składania ofert:
Tryb: Przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia publicznego: równy lub wyższy od 130 000 zł
Rodzaj: Roboty budowlane